Ons streven

De FSO streeft naar:

 1. Samenwerking tussen organisaties
  Door die samenwerking komt kennis en ervaring breder beschikbaar en kan de ondersteuning van slachtoffers beter plaats vinden.
 2. Versterken van de positie van het slachtoffer
  Vaak krijgt de dader meer aandacht dan het slachtoffer. In de ogen van de FSO moet het slachtoffer een meer centrale positie krijgen, o.a. bij de medische en juridische afhandeling van het ongeval.
 3. Re´ntegratie van het slachtoffer in de samenleving
  Slachtoffers van ongevallen hebben recht op herstel van een betekenisvol leven. Rekening houdend met de eigen mogelijkheden en behoeften van het slachtoffer, moet de samenleving de voorwaarden creŰren om dat mogelijk te maken.
 4. Bewustwording bij publiek en betrokken beroepsgroepen
  Ongevallen kunnen soms worden voorkomen en vaak is het mogelijk de gevolgen van ongevallen te beperken. Dat gaat niet vanzelf. Zowel het publiek als de politiek moeten via goede voorlichting van de noodzaak daarvan doordrongen worden.