Onze missie

De FSO richt zich op:

  1. Overleg tussen de deelnemende organisaties
    In dit overleg kunnen kennis en ervaring worden uitgewisseld, kunnen actiepunten worden vastgesteld en gezamenlijke activiteiten worden besproken.
  2. Participeren in regionale en landelijke overlegstructuren
    Op alle niveauís waarop beslissingen worden genomen over de preventie van ongevallen en de zorg voor slachtoffers wil de FSO haar standpunten uitdragen en proberen invloed uit te oefenen.
  3. Studie en onderzoek
    De FSO wil dat meer kennis wordt verworven over de oorzaken van ongevallen, de mogelijkheden tot preventie en de verbetering van de steun aan slachtoffers. Daartoe zal zij de studie en het onderzoek daarnaar stimuleren en daar eventueel in participeren.